AUTODÍLY PRO VÁŠ VŮZ

www.pdpa.cz

U Trojice 568,
530 06 Pardubice

Otevírací doba:
PO-PÁ 9,00 - 16,00
Tel. objednávky do 17,00 hod.

SO 9,00 - 10,30 pouze výdej zboží

¨
Tel:
466 300 379
733 108 874
prodapa@email.cz

GDPR - informace k oblasti ochrany osobních údajů

 
 
Ochrana osobních údajů poskytnutých zákazníky.
 
Osobní údaje, které nám při objednání zboží nebo v souvislosti s projevením zájmu o naše zboží a služby poskytnete, jsou povinné v rozsahu vašeho jména, příjmení a bydliště, příp. data narození. Vedou k Vaší identifikaci a tím i k evidenci objednávky a následnému platnému uzavření smlouvy na danou službu. 
 
Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění mezi námi uzavřené smlouvy, plnění našich právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti) a ke zpracování nezbytnému pro zajištění ochrany našich práv a práva chráněných zájmů a uplatnění právních nároků.
 
V případě Vámi dobrovolně poskytnutého e-mailového kontaktu nám tímto dáváte souhlas s použitím pro naše marketingové účely, za účelem nabídek a služeb, které poskytuje naše společnost, kdy s ohledem na toto upozornění, není nutné poskytnutí Vašeho souhlasu, Vaše práva jsou chráněna možností vznést námitku .
 
Osobní údaje budou zpracovávány v listinné i elektronické podobě a budou předávány dalším subjektům pouze při plnění či zajišťování plnění našich povinností nebo při zajišťování ochrany práv a našich právem chráněných zájmů .
 
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu, po kterou, tak stanoví obecně závazné právní předpisy, včetně archivačních předpisů, a to jak poskytované povinně, tak ty poskytované dobrovolně, příp. na základě našeho požadavku pro účely plnění námi uzavírané smlouvy.
 
Máte po nás právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme (sdělení, které údaje zpracováváme, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení, příp. další související skutečnosti), požadovat jejich opravu (pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování).  Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat.
 
 Pokud máte za to, že nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
V naší společnosti zastupuje a spravuje ochranu osobních údajů p. Martin Janura, na kterého se lze obrátit na e-mailu janura@email.cz nebo na uvedených kontaktech.